News‎ > ‎

제2회 SPI-lab Training Course

게시자: Jingeon Hwang, 2014. 7. 11. 오전 1:54
일시 : 2014년 7월 14일(월) ~ 16일(수) (3일간)
장소 : 국민대학교 과학관 B109호 (이론)
                                   507, 508호 (실습)
주최 : KMU SPI-lab
참가대상 : SPI-lab UROP 학생 중 신입생(필수) & SPI lab에 관심 있는 재학생 누구나.

내용 및 시간은 첨부파일 참조
ĉ
Jingeon Hwang,
2014. 7. 11. 오전 1:54
Comments